S3P Agrifood – Reunión técnica de colaboración temática sobre “Trazabilidade e Big Data”

A primeira reunión técnica colaborativa sobre Trazabilidade e Big Data tivo lugar en Sevilla (España), o 28 e 29 de marzo. A colaboración temática pretende facilitar a incorporación das tecnoloxías dixitais necesarias e da aplicación de datos en cadeas de valor do sector agroalimentario. Máis de 100 participantes estiveron presentes no evento.

A Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural da Junta de Andalucía convocou unha reunión de ‘Trazabilidade e Big Data “para os membros no ámbito da especialización Plataforma Temática intelixente ‘S3P Agrifood’ cos seguintes obxectivos:

1. Definición da gobernanza e xestión da colaboración;
2. Análise das posibles fontes de financiamento da UE para medidas a realizar pola colaboración;
3. Estado da arte e presentación sobre cada rexión e experiencias sobre trazabilidade e big data;
4. esquema de traballo e accións piloto: prioridades para cada tema.