Xornada de traballo: Oportunidades da dixitalización do sector agroalimentario galego para a investigación do Campus Terra

Obxectivos da xornada

  • Oportunidades para a investigación do Campus Terra nas estratexias de dixitalización do sector primario
  • Coñecer experiencias e casos de éxito na dixitalización de procesos e áreas de produción
  • Avaliar e dinamizar ideas e oportunidades de proxectos a partir da colaboración interdisciplinar
  • Coñecer as iniciativas e papel de Campus Terra no Pólo de Innovación Dixital Agroalimentaria de Galicia

Carácter da xornada
A presente xornada de traballo está dirixida aos investigadores de Campus Terra enmarcándose nas actividades do Polo de Innovación Dixital para o Sector Agroalimentario Galego, impulsado por GRADIANT e a USC (Campus Terra), co apoio de GAIN e a Consellería do Medio Rural.

Axenda
10:00-10:10 Benvida e introdución da xornada
10:10-10.30 A dixitalización do Sector primario: unha prioridade nas estratexias de I+D europea e rexional (GRADIANT/SERVICE POINT DG AGRI)
10.30_11:45 Experiencias de dixitalización no sector agroalimentario de Galicia:

  • Monet Viticultura
  • FEIRACO
  • CITIUS
  • AGACA

11:45-12:00 Café
12:00-13:00 Relatorio de ideas de proxectos/liñas de investigación con potencial aplicación ao Pólo de Innovación Agroalimentario de Galicia (5-10’/idea)
13:00-13:15 Conclusións

Inscrición
Rogamos aos interesados confirmar a asistencia antes das 13:00 do mércores 31 de maio, así como, de ser o caso, manifestar o seu interese en expoñer as súas posibles ideas de proxecto aplicadas ao Pólo de Innovación Alimentario.

Fecha y hora: Mércores, 7 de xuño de 2017

Lugar: CACTUS LUGO, Lugo